Geely väljer PartnerSec

Geely väljer PartnerSec

Uni3 är namnet på Geelys stora campus på Lindholmen i Göteborg. 104 000 kvadratmeter i 5 byggnader blir Göteborgs nya innovationscenter som erbjuder lokaler och innovativa utrymmen till företag som vill växa, inspireras och utvecklas. Uni3 kommer att använda den...
Geely väljer PartnerSec

Geely chooses PartnerSec

Uni3 is the name of Geely’s large campus on Lindholmen in Gothenburg. 104,000 square meters in 5 buildings will be Gothenburg’s new innovation center that offers premises and innovative spaces to companies that want to grow, be inspired and develop. Uni3...