Support

Fjärrmanövrering

Vi ansluter oss till din dator för att felsöka och åtgärda problemet. Klicka på knappen för att ladda ner mjukvaran. Fjärrmanövrering kräver en 6-siffrig kod som PartnerSec kommer leverera. 

Support och underhållsöverenskommelse

Vi erbjuder support och underhållningsöverenskommelse för våra produkter och system. Kontakta oss för mer information.