Support

Fjärrmanövrering

Vi ansluter oss till din dator för att felsöka och åtgärda problemet. Klicka på knappen för att ladda ner mjukvaran. Fjärrmanövrering kräver en 6-siffrig kod som PartnerSec kommer leverera. 

Support och underhållsöverenskommelse

Vi erbjuder support och underhållningsöverenskommelse för våra produkter och system. Kontakta oss för mer information. 

I want an offer!

Contact us now and we will return to you with a quote.

Book a demo!

Contact us and we will return with a suggested time.

Thank you!

Your contact form has been sent to PartnerSec. We will be in touch soon.